menu in

Tárlatvezetés

A kiállítás nyomon követi a magyar katonák (katonaság) sorsát a napóleoni háborúk lezárásától egészen az 1867-es Kiegyezésig. A kiállítást végigjárva megismerhetjük a honvédsereg hősies harcát, a győztes (Pákozd, Isaszeg, Komárom, Buda) és vesztes (Schwechat, Mór, Temesvár) csatákon át egészen a világosi fegyverletételig. Az utolsó terem a megtorlás eseményeibe és az emigrációba menekültek sorsába is betekintést enged. A tárlatvezetést 12 éves kortól ajánljuk!
A kiállítás átfogó áttekintést ad Magyarország haderejének felépítéséről a kiegyezéstől az első világháború kezdetéig. Az úgynevezett boldog békeidők korszakát „hadtörténetisen” egyenruhákkal, kitüntetésekkel, fegyverekkel és lőszerekkel mutatjuk be. A tárlatvezetést 12 éves kortól ajánljuk!
A tárlat osztrák–magyar (azon belül hangsúlyosan magyar) szemszögből mutatja be a háború eseménytörténetét, a látványelemek terén a frontélet és hátország jellegzetességeire fókuszálva. A kiállításon a látogatók megtekinthetik ismert és jelentős személyek (például Arz Arthur, Svetozar Boroević, Franz Conrad von Hötzendorf, Ferenc Ferdinánd, Habsburg József főherceg, Szurmay Sándor) személyes tárgyait, valamint megismerkedhetnek kevésbé kiemelkedő, de érdekes vagy éppen tipikus első világháborús pályát befutott katonák és civilek (nők és férfiak) történeteivel, megszemlélhetik a háború személyhez köthető különleges vagy jellegzetes tárgyait, dokumentumait. A különleges mellett a háború tipikus, tömegesen gyártott cikkei is közelről tanulmányozhatóak a tárlaton: fegyverek, egyenruhák, felszerelési tárgyak, az Osztrák–Magyar Monarchia fegyveres erejének, szövetségeseinek és ellenfeleinek harci eszközei egyaránt. A tárlatvezetést 12 éves kortól ajánljuk!
A Hadtörténeti Múzeum jelentős gyűjteménnyel rendelkezik a magyar katonák által valaha használt fegyverfélékből. Ha fajtájuk szerint válogatva, időrendi sorrendben egymás után valamennyit egy térben elhelyeznénk, egy olyan ívet tudnánk felrajzolni, amely végigkövetné honfoglaló eleinktől kezdve jelen korunk honvédjéig történelmünk küzdelmekkel teli, mozgalmas évszázadait. Pontosan ezt valósította meg a Hadtörténeti Múzeum legújabb állandó tárlata, a Fegyvertár, amelyet nem hagyományos értelembe vett kiállításnak szántak. Sokkal inkább egyfajta oktatási központ, ahol a fegyvertörténet segítségével a látogatókat végigvezetik a magyar hadtörténelem fontosabb állomásain. Ugyanezt szolgálja a Fegyvertár másik fontos eleme, a tizenhárom, korhű ruhában és fegyverzetben megjelenített viaszfigura is, akik egy-egy korszak jellegzetes magyar katonatípusát idézik meg. A honfoglaló lovasíjász, az Árpád-kori vitéz, a hajdú, Mária Terézia gránátosa, az 1848-as baka, a Nagy Háború rohamistája, vagy az afgán missziót megjárt honvéd aprólékosan összeállított felszerelése teljesen hiteles képet ad katonaelődeinkről. A tárlatvezetést 12 éves kortól ajánljuk!
A séta során a Várnegyed északi felének hadtörténelmi, művészeti, építészeti és kultúrtörténeti emlékeivel ismerkedhetnek meg a résztvevők. Ajánlott korosztály: 10-18 év