menu in

Adatvédelmi tájékoztató

A weboldalt a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (továbbiakban: HM HIM, cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.) üzemelteti.

A honlap egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez a látogató bizonyos személyes adatainak megadása szükséges (pl.: név, e-mail cím).

Az adatok kezelője a HM HIM

Az adatkezelés jogalapja, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja. Azokat kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben és ideig használja fel.

A felhasználó által a honlap használata során megadott személyes adatok a mindenkori hatályos törvényi előírások betartásával kerülnek kezelésre, azok harmadik fél számára nem adhatók át.

A megadott személyes adatokhoz a weboldal üzemeltetőinek rendszergazdái férhetnek hozzá.

A honlapon a látogatók számítógépének internet címei, az IP-címek a látogatással egyidejűleg rögzítésre kerülnek, annak megállapítása céljából, hogy a honlapot milyen gyakran látogatják a felhasználók. Az IP címeket az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, mely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag a látogatottságról való tájékozódást szolgálják.

A rendszer sütiket/cookie-kat használ.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály