menu in

Múzeumpedagógiai foglalkozások

A foglalkozás során együtt ismerkedünk meg a honfoglaló magyarok viseletével, életmódjával, fegyvereivel és kalandozó hadjárataival.
A diákok ezen a foglalkozáson élményszerűen ismerkedhetnek meg Hunyadi Mátyás alakjával és a korabeli Magyar Királysággal.
Átfogó előadás keretében ismerkedhetünk meg Hunyadi Mátyás uralkodásával, különös hangsúlyt fektetve hadjárataira, a korabeli harcászatra.
A mohácsi csatát követően gyökeresen átalakult a Magyar Királyság helyzete. Az ütköző állammá vált Magyarország küzdelmekkel teli korszaka tárul elénk.
Az 1848 – 1849-es forradalom és szabadságharc katonai történetét és a korszak hadseregeit vizsgáljuk meg.
Görgei és Damjanich, Perczel illetve Windischgratz, Jellačić és Haynau élete és tevékenysége a szabadságharc időszakában.
1849. október 6-án a honvédsereg tizenhárom katonája adta életét a magyar szabadságért. Ezt a tizenhárom életpályát áttekintve keressük azt, hogy a különböző életutak miként futnak össze az aradi hadbíróságon, majd a vesztőhelyen, hogy a mai napig példát adjanak számunkra a hazaszeretetről és bátorságról.
Ezen a foglalkozáson az első világháború csatamezőin történteket dolgozzuk fel.
Ezen a foglalkozáson az I. világháború frontjain harcoló katonák "békés" napjait tesszük vizsgálat tárgyává.
Elsősorban a fiatalabb korosztálynak ajánlott ez a foglakozás, ahol állatok segítségével tekintünk be a Nagy Háború történetébe.
A foglalkozáson áttekintjük a második világháborúban harcoló felek fegyverzetét, harceszközeit és harcmódját.
A foglalkozáson résztvevők a történelem- és a régészettudomány határán elhelyezkedő hadirégészetbe nyerhetnek betekintést, megismerkedhetnek azokkal a gyakori leletekkel, amelyekkel a régészek a terepi kutatások során találkozhatnak, valamint azokkal a módszerekkel, amelyeket az ásatók alkalmaznak a kutatómunka során.