menu in

Vivát Hadik!

300 éve született futaki gróf Hadik András tábornagy és emlékezete

2010. október 15-én nyílik meg a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum földszinti kiállítótermeiben a 18. század egyik legnagyobb magyar hadvezéréről, családjáról és emlékezetéről szóló kiállítás. A tárlat első termében a Látogató a tábornok személyére koncentrálva szerezhet ismereteket a kor hadi eseményeiről, a Habsburgok haderejéről, és benne a "legmagyarabb" csapatnemről, a huszárságról. Végigkövethetik Hadik András életútját, katonai pályafutását a legalacsonyabb huszártiszti rendfokozattól kezdve a legmagasabb tábornoki cím eléréséig. Megtudhatják, hogy milyen rátermettség, képzettség és széleskörű műveltség kellett ahhoz, hogy Hadik az Udvari Haditanács elnöke, vagyis a legfelsőbb katonai kormányzati szerv vezetője lehessen. Az európai uralkodóházak fegyveres konfliktusait felidéző hadieszközök mellett számos eredeti "Hadik-relikvia" is kiállításra kerül, így két remek mívű szablyáját, kinevezési okiratait, leveleit, könyveit és egykorú ábrázolásait is megtekinthetik az érdeklődők. 
A tárlat második része Hadik András leszármazottaival, a róla elnevezett alakulatokkal, polgári és katonai épületekkel, köztéri alkotásokkal, díjakkal foglalkozik. Megismerhetjük a napóleoni háborúkban vitézkedő fiait, az 1848/49-ben a honvédseregben szolgáló unokáját, a haditengerészetnél magas karriert befutott dédunokáját, valamint az országgyűlés főrendiházának elnökévé, illetve a miniszterelnökké kinevezett ükunokáit. Az első és a második világháború frontjain hősiesen helytállt, gróf Hadik Andrásról elnevezett, huszárezredeket egyenruhák, fegyverek, fotók, jelvények és emléktárgyak jelenítik meg. A kiállítást megtekintők meggyőződhetnek arról, hogy a magyar huszárság egyik méltán leghíresebb alakjának emléke megőrződött, a nevével fémjelzett katonai erények és hagyományok ma is értéket képviselnek.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály