menu in

Töredékek – Az ostrom utáni Budapest egy amerikai hagyaték tükrében

1945. február 13-án több mint száz nap után zárult le Budapest ostroma, amely a II. világháború egyik leghosszabb és legvéresebb várostroma volt és egy összetört fővárost hagyott maga után. Az ostrom történetére, áldozataira és következményeire emlékezve készítettük el Töredékek – Az ostrom utáni Budapest egy amerikai hagyaték tükrében c. időszaki kamara-kiállításunkat.

 

A tárlat egy 2016-ban a Hadtörténeti Múzeumnak adományozott fénykép-hagyatékon, és a hagyaték egykori tulajdonosának Magyarországon szerzett emlékein keresztül kívánja bemutatni, hogyan változott meg a II. világháborús bombázások és az ostrom következtében a főváros képe.

 

A hagyaték egykori tulajdonosa Edward J. Czerniuk amerikai dandártábornok 1912. december 25-én született New Yorkban. 1935-ben vonult be az Amerikai Hadsereg 2. tábori tüzérezredének 1. zászlóaljához, Fort Calytonba. Több áthelyezés után 1938-ban a tartalék tábori tüzérségnél hadnagyi rendfokozatra emelték, majd 1940-ben aktív szolgálatba lépve tüzérségi mérnök lett a kelet new yorki kikötő-védelemnél. 1945 és 1947 között a Magyarországon felállított Szövetséges Ellenőrző Bizottság amerikai missziójának egyik képviselője volt, őrnagyi rendfokozatban. 1945-ben részese volt annak az amerikai különítménynek is, amely hazahozta Salzburgból a Szent Jobbot.

 

Magyarországon töltött ideje alatt Czerniuk dandártábornok (akkor őrnagy) egy körülbelül száz darab fényképből álló sorozatot kapott ajándékba a Horthy-kori Budapestről, és itt töltött évei alatt maga is készített fényképeket az ostromtól romba dőlt fővárosról. Így jött létre az a fotógyűjtemény, amelyet Czerniuk dandártábornok 2003-ban bekövetkezett halála után lánya, Gloria Ann Czerniuk örökölt. A hölgy és férje 2016-ban Magyarországra látogatott és a műtárgyakat a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak adományozta. Ezzel az adománnyal lehetővé tette a kiállítás létrejöttét.

 

A tárlaton 4 fővárosi helyszínen keresztül mutatjuk be a fővárosban végbement változásokat. Három helyszínt tematikus pop up fal mutat be: a Városliget – Hősök tere, a Parlament – Bazilika és a Budavári Palota a Czerniuk hagyaték fényképeiből tevődik össze, kiegészülve olyan történelmi tényekkel és érdekességekkel, mint a Szent Jobb hazatérése vagy a Szövetséges Ellenőrző Bizottság feladatai, amelyek mind 1945-höz és a fővároshoz, mind a hagyaték gazdájához kötődnek. A negyedik helyszín a többitől eltérő módon, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum archív anyagain keresztül mutatja be a Múzeum 1930-as évektől 1945-ig terjedő érdekes történetét, szemléltetve, hogy az Intézmény épülete, gyűjteményei és munkatársai hogyan élték meg a háborút és annak következményeit.

 

A kiállítás tárgyai között a látogatók megtekinthetik a Hadtörténeti Múzeumnak a II. világháború és a főváros ostroma során megsérült műtárgyait, valamint két tematikus tárlóba rendezve az országot ért bombázás eszközeit (vagyis az amerikai és szovjet rombolóbombát és repeszbombát) és a magyar–német légvédelem lőszereit (a védekezés eszközeit).

 

A mai elvárásokhoz igazodva a tárlatot kiegészíti egy interaktív érintőképernyő, amelyen a látogatók Budapest térképén barangolva saját maguk fedezhetik fel a fővárosról készült fényképeket, valamint folyamatos fénykép-vetítésre is sor kerül.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály