menu in

Magyarország a Nagy Háborúban 1914-1918

Magyarország a Nagy Háborúban, 1914–1918

Állandó kiállítás

 

A Hadtörténeti Múzeum új állandó kiállítása szervesen illeszkedik a magyar katona történetét bemutató állandó kiállítási sorba, valamint a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum első világháborús centenáriumi megemlékezés-sorozatába.

A tárlat osztrák–magyar (azon belül hangsúlyosan magyar) szemszögből mutatja be a háború eseménytörténetét, a látványelemek terén a frontélet és hátország jellegzetességeire fókuszálva. A kiállításon a látogatók megtekinthetik ismert és jelentős személyek (például Arz Arthur, Svetozar Boroević, Franz Conrad von Hötzendorf, Ferenc Ferdinánd, Habsburg József főherceg, Szurmay Sándor) személyes tárgyait, valamint megismerkedhetnek kevésbé kiemelkedő, de érdekes vagy éppen tipikus első világháborús pályát befutott katonák és civilek (nők és férfiak) történeteivel, megszemlélhetik a háború személyhez köthető különleges vagy jellegzetes tárgyait, dokumentumait.

A különleges mellett a háború tipikus, tömegesen gyártott cikkei is közelről tanulmányozhatóak a tárlaton: fegyverek, egyenruhák, felszerelési tárgyak, az Osztrák–Magyar Monarchia fegyveres erejének, szövetségeseinek és ellenfeleinek harci eszközei egyaránt.

A látogatók a kiállítás számos pontján belehelyezkedhetnek a magyar katona, illetve a hátországi állampolgár szerepébe, „testközelből” kaphatnak képet a háborús mindennapokról. Ezt segíti teremről-teremre az érintőképernyőkön nyomon követhető szerepjáték, amelyen keresztül bárki megismerheti az általa kiválasztott katona, illetve polgári személy háborús életútját.

Elsősorban a fiatalabb korosztály érdeklődésére tarthat számot a kiállítási érintőképernyők bőséges digitális tartalma és az okostelefonok segítségével elérhető információk. A játékok között kvíz, egyeruhakirakó és térképes játékok is megtalálhatóak.

Az átjárható kiállítási enteriőrök (vasútállomás, lövészárok, hadifogolytábori barakk) elősegítik, hogy látogatóink a háborús atmoszférát közelről megtapasztalhassák.

A tárlaton látottak egy részét egy különleges kötet formájában „haza is viheti” a látogató: a kiállítási anyagból készített válogatás 100 egyedi- illetve típustárgyon/tárgycsoporton keresztül mutatja be a Nagy Háború eseményeit, jellegzetességeit.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály