menu in

Magyar katonák a finn függetlenségért

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2017. december elején, Finnország függetlenné válásának 100. évfordulója alkalmából, a helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ együttműködésével időszaki kiállítás keretében állított emléket az 1939–1940-es finn–szovjet téli háború magyar önkénteseinek, illetve a két nemzet közös történelme meghatározó eseményének.

 

Az 1939. november 30-án megkezdődött szovjet–finn téli háborúban Magyarország több módon is segítette a finn testvérnemzetet. A magyar kormány már december 15-én engedélyezte az adománygyűjtést a Finn Vöröskereszt számára, illetve 1 millió pengőt meghaladó értékben küldött titokban hadianyagot Finnországba. Emellett 1940. január 10-én megalakult és Finnországba utazott egy magyar önkéntes zászlóalj több mint 400 fővel. A lapuai kiképzőtáborban téli kiképzésben részesült magyarok igazi harci bevetésére már nem került sor, azonban határbiztosítási tevékenységben részt vettek. A zászlóalj 1940. május 24-én tért vissza Magyarországra, négy nappal később pedig feloszlatták. Nem a magyar zászlóalj kötelékében, hanem a svéd önkéntes repülők között két magyar pilóta is elindult Finnországba. Pirityi Mátyás részt vett légiharcban, majd sértetlenül hazatért, Békássy Vilmos azonban a Botteni-öböl felett eltűnt, és később hősi halottnak nyilvánították.

 

A kiállításhoz felhasználásra került a Finn Hadtörténeti Múzeum és a helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ 2015-ben megvalósított, Riitta Blomgren, Lauri Haavisto és Richly Gábor által rendezett, „Az 1939–1940-es finn–szovjet téli háború magyar önkéntesei” című tárlat anyaga, amely kiegészül a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményeiből válogatott és Bartha János tábori lelkész hagyatékából származó tárgyakkal és dokumentumokkal.

 

A kiállításon megjelennek a finn testvérnemzetnek nyújtott magyar segítség tárgyi emlékei: a hadianyag-szállítások tárgyai, a jótékonysági akciók dokumentumai, az önkéntesként Finnországba utazó magyarok személyes tárgyi emlékei és filmen rögzített visszaemlékezései, valamint az 1940-es évek elején hazánkban megjelent, a finnek bámulatot és elismerést kiváltó élet-halál harcát méltató kiadványok is. Látható továbbá néhány, a finn és a magyar fegyveres erők és a két nemzet hadimúzeumai között az 1920-as évektől fennálló kiváló kapcsolatot felidéző tárgy és dokumentum is.

 

A kiállítás 2018. március 31-ig tekinthető meg a Múzeum aulájában és a földszinti folyosón.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály