menu in

"Jelszavaink valának: haza és haladás" MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE 1815-1866

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2012. május 21-én, a Honvédelem Napján nyitotta meg állandó kiállítását, mely Magyarország katonai történetét mutatja be 1815-1866 közt, hangsúlyosan foglalkozva a 1848-49-es Forradalom és szabadságharccal.

A kiállítás nyomon követi a magyar katonák (katonaság) sorsát a napóleoni háborúk lezárásától egészen az 1867-es Kiegyezésig. A kiállítást végigjárva megismerhetjük a honvédsereg hősies harcát, a győztes (Pákozd, Isaszeg, Komárom, Buda) és vesztes (Schwechat, Mór, Temesvár) csatákon át egészen a világosi fegyverletételig. Az utolsó terem a megtorlás eseményeibe és az emigrációba menekültek sorsába is betekintést enged.

A műtárgyak között viszontláthatjuk többek közt a 48-as kokárdákat, a nemzetőri karszalagokat, gróf Batthyány Lajos miniszterelnök, illetve Kiss Ernő altábornagy pisztolyát, Guyon Richárd tábornoki atilláját a II. és III. oszt. Magyar Katonai Érdemrenddel, valamint Damjanich János vezérőrnagy szablyáját is. Megismerkedhetünk a honvédzászlók típusaival, a honvédsereg fegyvernemeivel, sok, eddig még közönség elé ilyen formában nem került metszet, hirdetmény és levél társaságában.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály