menu in

Harckészültségben - A Magyar Néphadsereg a szocialista realista művészet tükrében

A Honvédség Háza 1948-ban kezdte meg működését: filmvetítéseket, hangversenyeket, irodalmi rendezvényeket, szórakoztató esteket szerveztek a honvédség állományának és családtagjainak. A kulturális tevékenységhez a képzőművészet is csatlakozott, 1952-ben megalakításra került a Magyar Néphadsereg Képzőművészeti Stúdiója. A Stúdió fő célkitűzései között szerepelt a katonafestészet megteremtése és a szocialista tartalmú képzőművészet kialakítása és propagálása. Tagjai a kor neves képzőművészei voltak: Bánhidi Andor, Bükkösi Gábor, Csekei Zoltán, Domokos Imre, Gyimesi Lajos, Imre István, Kiss Kovács Gyula, Kurucz D. István, Legéndi József, Szentgyörgyi Kornél és Vincze Lajos. A hazafias és honvédelmi nevelés részeként a képzőművészeti kiállításokat vándoroltatták és több vidéki helyszínen is bemutatták.

A Stúdió 1957-től három fővel – Bükkösi Gábor, Gyimesei Lajos és Legéndi József –működött tovább.

A Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Képzőművészek Szövetsége 1974–1988 között rendszeresen meghirdetett hazafias honvédelmi témájú képzőművészeti pályázatokat. A pályázatok céljai között szerepelt, hogy elősegítse színvonalas festmények létrehozását, amelyek valósághűen és sokrétűen ábrázolják a hadseregnek a haza védelmében és építésében betöltött helyét, szerepét, a katonák mindennapi életét, társadalmi, politikai kulturális tevékenységét és kapcsolatait. A képek méretét is meghatározták, legalább 60×80 cm és legfeljebb 2,5 m2 lehetett. A Minisztérium konzultációval, témajavaslatokkal és csapatlátogatások szervezésével segítette a művészek inspirálódását. A beérkezett művek zsűrizését és a díjak odaítélését szakmai bizottság végezte. A pályázatok nagy érdeklődést váltottak ki a művészvilágban, a kiválogatott művekből kiállításokat szerveztek. Az 1977-ben kiírt felhívásra 209 műalkotás érkezett be, a kiállítást pedig a Hadtörténeti Múzeum termeiben rendezték meg. A festmények a Magyar Néphadsereg legmodernebb fegyvereit és harcászati eszközeit ábrázolták, az ábrázolásokon a politikai szándéknak megfelelően egy ütőképes hadsereg tűnt fel. A Honvédelmi Minisztérium a kulturális intézményei részére vásárolt az alkotásokból, amelyek az 1990-es évek elejéig díszítették a laktanyák, irodák, közösségi helyiségek tereit.

A Magyar Néphadsereg Politikai Főcsoportfőnöksége ösztöndíjpályázatot hirdetett az 1980-as évek közepétől azoknak a képzőművészeknek, akik vállalták a szocialista haza védelmét, a hazát, a békét fegyveresen védelmező katonának a művészi ábrázolását, a katonai szolgálatnak, a néphadsereg életének művészi kifejezését. A pályázatra főiskolai végzettségű grafikus és festő pályázhatott. Az ösztöndíj három évre szólt, ez idő alatt a pályázatot elnyert művésznek lehetősége volt a helyszínen tanulmányozni a katonaélet körülményeit, megtekinthette a hadgyakorlatokat és bemutatókat.

Az ügyes kezű sorkatonák az alakulatoknál szakköri tevékenység keretében alkothattak, illetve részt vehettek az évente megrendezett művészeti alkotótáborokban.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály