menu in

Borsody László - A vívóiskola-teremtő

A hazai modernkori sportvívás kibontakozása elválaszthatatlan a katonavívástól és a katonai tisztképzéstől. A XX. századi hazai vívásoktatás iskolateremtő mestere volt Borsody László (1878–1939) őrnagy. Mozgalmas pályafutása során megfordult a Ludovika Akadémián, a m. kir. honvéd Sportoktató Tanfolyamon („SPOTI”), majd a m. kir. „Toldi Miklós” Honvéd Sporttanár és Vívómesterképző Intézetben.

Az időszaki kiállítás Máday Norbert magángyűjtő és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum közreműködésével valósult meg. A látogatók a levéltári forrásokkal, korabeli sajtóhíradásokkal, archív fényképfelvételekkel és műtárgyakkal kísért installációk által ismerkedhetnek meg a neves fővívómester életútjával, illetve a róla elnevezett vívóiskolával és vívórendszerrel.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály