menu in

70 év az életveszély árnyékában

70 év az életveszély árnyékában

A magyar tűzszerész és aknakutató alakulatok története 1945-1970

című kiállítás 2015. november 24-től

 

A katonai gyakorlatok során - főleg a tüzérség nagymértékű fejlődése miatt - egyre több fel nem robbant lőszer maradt hátra. Érezhetően az 1900-as évektől általuk okozott veszély mind a katonák, mind a helyi lakosok számára egyre jelentősebb lett. Emiatt már az első világháború előtt megindult a speciális „lőszer-robbantómesterek”, a tűzszerészek kiképzése. Az első világháború folyamán jellemzően a bécsi Tüzérségi Szertárban lehetett ilyen képesítést szerezni, de csak tüzér-segédtisztnek, tüzértisztnek vagy tüzér tisztviselők kaphattak ilyen fokozatot. Ez a gyakorlat a 1918 után hazánkban megmaradt, tüzér végzettségű személyek végezték a robbantójárőrök vezetését.

A befulladt katonai robbanótestek megsemmisítése, ártalmatlanná tétele az 1930-as évek elejétől a m. kir. Légügyi Hivatal feladata volt. Pl. 1934-ben tűzszerész tanfolyamot tartottak 10 fő légügyi ellenőr részére. 1943 októberében megalakult az első tűzszerész járőr a HM légoltalmi (VI.) csoportfőnökség 36. osztályánál. A második világháború végén Magyarországot is sújtó szövetséges bombázások elhárítására a HM 36. osztálya által vezetett Országos Légoltalmi Intézet képezte a tűzszerészeket. Fő feladatuk a ledobott, de nem robbant bombák okozta veszély elhárítása volt, de a kilőtt, nem robbant légvédelmi lövedékek megsemmisítését is nekik kellett elvégezni.

A második világháború után az első kifejezetten tűzszerész szakcsapat 1945. szeptember 28.-án alakult. Ettől kezdve hazánkban folyamatosan működik katonai tűzszerész tevékenységet ellátó szervezet. Nem mindig a HM szervezetében, pl. 1951.-ben a Belügymnisztérium vette át a mentesítési feladatokat.

A katonai tűzszerész olyan munkakör, ahol a járőr békehelyzetben is a háborús feladathoz nagyban hasonlító tevékenységet folytat. Mindig kifejezetten veszélyes, emiatt napjainkban is kiemelt juttatásokkal és elismeréssel támogatott munkakör. A tűzszerész alakulatok elmúlt 70 éves munkájának, helytállásának és történetének állít emléket az 1 Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum közös kiállítása.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály