menu in

1956-Kitaszítva,befogadva

A 20. századi magyar történelem egyik legfényesebb fejezete 1956 forradalma és szabadságharca. A vesztes háborúk és idegen megszállások után Magyarország kitört a szürkeségből, a kétségbeesésből, fénnyel–színnel telt meg az október és mosollyal az arcok. A világ felkapta a fejét.

Az emberek újra összefogtak a zsarnokság ellen. A forradalom eufórikus hangulatát gyorsan követték a kétségbeesett küzdelem napjai.  Egy röpke pillanatra megint úgy látszott, hogy sikerül a lehetetlen, de a szovjet birodalom tankjai hosszú időre véget vetettek a reményeknek és magyarok tömegei kényszerültek új hazát keresni más szabad demokratikus országokban.

1956 magyar szabadságharca vérbefojtása ellenére is sikeresnek és dicsőségesnek bizonyult. Emléke – amely kulcsszerepet játszott az 1989-es demokratikus változásokban is – elevenen él a mai magyar társadalomban.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály