menu in

"Jelszavaink valának: haza és haladás" MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE 1815-1866

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2012. május 21-én, a Honvédelem Napján nyitotta meg állandó kiállítását, mely Magyarország katonai történetét mutatja be 1815-1866 közt, hangsúlyosan foglalkozva a 1848-49-es Forradalom és szabadságharccal.

A kiállítás nyomon követi a magyar katonák (katonaság) sorsát a napóleoni háborúk lezárásától egészen az 1867-es Kiegyezésig. A kiállítást végigjárva megismerhetjük a honvédsereg hősies harcát, a győztes (Pákozd, Isaszeg, Komárom, Buda) és vesztes (Schwechat, Mór, Temesvár) csatákon át egészen a világosi fegyverletételig. Az utolsó terem a megtorlás eseményeibe és az emigrációba menekültek sorsába is betekintést enged.

A műtárgyak között viszontláthatjuk többek közt a 48-as kokárdákat, a nemzetőri karszalagokat, gróf Batthyány Lajos miniszterelnök, illetve Kiss Ernő altábornagy pisztolyát, Guyon Richárd tábornoki atilláját a II. és III. oszt. Magyar Katonai Érdemrenddel, valamint Damjanich János vezérőrnagy szablyáját is. Megismerkedhetünk a honvédzászlók típusaival, a honvédsereg fegyvernemeivel, sok, eddig még közönség elé ilyen formában nem került metszet, hirdetmény és levél társaságában.

Parancsnokság Parancsnoki Titkárság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Humán és Kommunikációs Igazgatóság Személyügyi Iroda Kommunikációs osztály Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás Üzemeltető Osztály Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Pályázati Monitoring Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Orosz-Magyar hadisírgondozó Iroda Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztály Beszerzési Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály