menu in

Fegyvertörténeti Látványraktár

A Hadtörténeti Múzeum jelentős gyűjteménnyel rendelkezik a magyar katonák által valaha használt fegyverfélékből. Ha fajtájuk szerint válogatva, időrendi sorrendben egymás után valamennyit egy térben elhelyeznénk, egy olyan ívet tudnánk felrajzolni, amely végigkövetné honfoglaló eleinktől kezdve jelen korunk honvédjéig történelmünk küzdelmekkel teli, mozgalmas évszázadait. Pontosan ezt valósította meg a Hadtörténeti Múzeum legújabb állandó tárlata, a Fegyvertár, amelyet nem hagyományos értelembe vett kiállításnak szántak. Sokkal inkább egyfajta oktatási központ, ahol a fegyvertörténet segítségével a látogatókat végigvezetik a magyar hadtörténelem fontosabb állomásain. Ugyanezt szolgálja a Fegyvertár másik fontos eleme, a tizenhárom, korhű ruhában és fegyverzetben megjelenített viaszfigura is, akik egy-egy korszak jellegzetes magyar katonatípusát idézik meg. A honfoglaló lovasíjász, az Árpád-kori vitéz, a hajdú, Mária Terézia gránátosa, az 1848-as baka, a Nagy Háború rohamistája, vagy az afgán missziót megjárt honvéd aprólékosan összeállított felszerelése teljesen hiteles képet ad katonaelődeinkről.

 

A Múzeum évek óta igen vonzó programjai a fegyvertörténeti bemutatók és a múzeumpedagógiai foglalkozások, amelyeket a Fegyvertár most újabb szintre képes emelni. A foglalkozásra érkezett érdeklődők  mellett azok a látogatók is élményben részesülhetnek, akiket nem csak a fegyverek történeti értékére és harcászati tulajdonságaira, hanem művészeti vagy technikai jellegzetességeikre is kíváncsiak. Éppen ezért a Fegyvertárban helyet kapott a magyar haderőben és elődszervezeteiben valaha rendszeresített, illetve a Magyarországon egykor gyártott szinte összes típusú kézifegyver.

 

A Fegyvertár egyszerre szolgálja a különböző szintű oktatási intézményekben folyó történelemtanítást, a hazafias nevelést, a katonai tanintézményeket, a fegyvertörténet rajongóit és mindazokat, akik kíváncsiak arra, hogy mivel és hogyan harcoltak őseink, hogyan kell elképzelnünk a letűnt korok magyar katonáját.

Parancsnokság Parancsnoki Titkárság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Humán és Kommunikációs Igazgatóság Személyügyi Iroda Kommunikációs osztály Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás Üzemeltető Osztály Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Pályázati Monitoring Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Orosz-Magyar hadisírgondozó Iroda Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztály Beszerzési Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály