menu in

Az Oszmán Birodalom janicsárjai történelmük során nagy hírnévre tettek szert, mint a szultán seregének legfegyelmezettebb, legütőképesebb gyalogosai. Ennek az új seregnek (törökül: yeni ceri) a magját feltehetően Drinápoly (Edirne) 1362-es ostroma után hozta létre I. Murád (1362-89) a keresztény foglyok szultánt illető egyötöd részéből. Eredeti funkciójuk alapján az oszmán uralkodó rabszolga-testőrségét adták. Életüket mindvégig szigorú szabályok fogták keretbe (például sokáig nem házasodhattak, szakállat nem, legfeljebb csak bajuszt növeszthettek), így egyfajta vallási testvériségként is működtek. Ez köszönhető nagyrészt a bektasi dervisekkel folyamatosan fenálló jó viszonyuknak, amit jelzett Haci Bektas Veli, az iráni származású szúfi szent patrónusukká való emelése is. 

I. Murád halálakor létszámuk már nagyjából 2-3000 főre volt tehető. A korai időszakban fegyverzetük jellemzően íjból, parittyából, hajítódárdából és számszeríjból állt. Jelentőségük és létszámuk az 15. században kezdett megnőni. Ezt köszönhető volt annak is, hogy I. Bajazid szultán (1389-1402) a janicsárság szervezetébe beolvasztotta a sekban-ok (vagy sejmen-ek, azaz udvari vadászok) és a bölük-ök (uralkodói alabárdos testőrség) csapatait is. Ezzel 7000 főre növelte erejüket három csapatnemben elosztva, melyek közül a janicsárság nagyobb részét adó hagyományos csapatai, a cemaat alkotta a harmadikat. Élükre a janicsár agát a szultán nevezte ki, aki saját díván-nal, tiszti karral is rendelkezett, valamint a nagyvezír díván-jának is tagja volt. Alatta a janicsárok zászlóaljaknak megfelelő egységekbe, 100-400 fős orta-kba voltak szervezve, egy-egy orta élén egy-egy corbasi-val („fő levesosztó”; a tiszti rendfokozataiknak elnevezése kötődött a konyhai funkciókhoz). Külön ortát kaptak a dervisek (szám szerint hármat) és a tevés szállító csapatok is (számuk 1 és 4 között változott). 1438-ban a devsirme bevezetésével megváltozott a „toborzás” formája is. A devsirme az Oszmán Birodalom elsősorban balkáni részéről keresztényektől (és muszlim bosnyákoktól) szedett adóforma volt, mely során minden évben egy-egy kiválasztott tartomány ezer 8-15 év közötti fiú gyermeket volt köteles a szultán szolgálatába küldeni. Közülük a rátermett keveseket a szultáni palotában nevelték tisztekké, hivatalnokokká és udvari, más szóval kapikulu lovasokká, a többieket Anatóliába szórták szét különféle mezőgazdasági munkákra a nyelv, kultúra és az iszlám elsajátítására. Utóbbiakat később újra összeszedték, újabb válogatáson estek át, és a kiválasztottakat ezután janicsárokká képezték ki külön kiképző orta-kban. Feladataik is bővültek: a szultáni testőrség és gyalogság mellett Konstantinápolyban rendészeti és tűzoltósági funkciókat is betöltöttek, valamint egyes kontingeseiket is szétküldték a birodalom vilájeteinek központjaiba rendfenntartás céljából. Ezek mellett végvárakban helyőrségként is funkcionálhattak.

Fénykorukat a 15-16. század fordulójától a 17. század második feléig élték. Számuk folyamatosan növekedett, II. Mehmed (144-1446, 1451-1481) már nagyjából 12 ezer, I. Szulejmán (1520-1566) uralkodása végén már nagyjából 20 ezer janicsár felett rendelkezett. Zrínyi VII. Miklós korában, illetve az 1670-es évek körül létszámuk már nagyjából 54 ezer főre volt tehető. Sikerük nem csak a fegyelmüknek volt köszönhető, hanem az általuk alkalmazott kanócos tűzfegyvereknek (tüfek) is, amelyekkel II. Mehmed uralkodása óta mind nagyobb számban szerelték fel őket.  Ezeknek két főbb változata létezett; egy kisebb űrméretű, nyílt összecsapásoknál használt, illetve egy nagyobb, nehezebb, amelyet ostromok során vetettek be. A janicsárokat a 16. század végére már Európa egyik legjobb lövészeiként tartották számon. A 17. század közepétől pedig az akkor újdonságnak számító spanyol kovás muskétákat is alkalmazni kezdték. Emellett azonban az íjat is korlátozott számban megtartották, illetve a hidegfegyvereik közé tartozhatott kilidzs (török szablya), balta, illetve alabárd (a testőrségnél), pajzs, valamint béke idején a furkósbot, de ezek közül a legjellegzetesebbé (leginkább a 18. században) a jatagán vált, melyet magyar környezetben gyakran a 16-17. században is használt handzsárral tévesztettek össze. Fegyvereiket zárt alakzatban alkalmazták, melyből erős sortüzeket adtak le ellenfeleikre (erre Magyarországon a tizenötéves háború idejéből is találni utalást). A janicsárság jelentőségét mutatja, hogy I. Szulejmán már engedélyezte számukra a nősülést, valamint a janicsárok gyermekeit is elkezdték a soraikba felvenni, ezzel lassan egy elit társadalmi osztállyá kezdték magukat kinőni, ami azonban már a 16-17. század fordulóján problémákhoz vezetett. 

Egyrészt a janicsárok elit státuszuknak megfelelően rendszeres fizetségüket folyamatosan igyekeztek növelni, illetve elérni, hogy fiaik örököljék vagyonukat. Így sokszor apjuk helyére a fiaik léptek. További problémát jelentett az is, hogy egyre több muszlim török is igyekezett korrupció útján bejutni. 1582-től már megnyitották soraikat nem csak a janicsárok fiai, hanem a szabad muszlimok (elsősorban törökök) előtt is. Emiatt az 1606-os janicsár törvénykönyv is panaszkodik, miszerint már nem rátermett katonák, hanem tehetős emberek kevésbé tehetséges fiai jutnak be a janicsárok soraiba. Azonban ennek köszönhetően 1648-tól már nem alkalmazták a devsirme rendszerét, melyet III. Ahmed szultán (1703-1730) törölt el végleg.

Mindemellett nem csak a korrupció jelentett problémát. A janicsárok a katonai jelentőséggel együtt egyre nagyobb politikai szerepre is szert kezdtek tenni. Ez nem csak az egyre nagyobb fizettségek kisarcolásában, hanem a másod- és sokszor harmadállás engedélyeztetésében is megmutatkozott, illetve kulcsszerepet kezdtek el játszani egy-egy portai hivatal megszerzésében, udvari puccsokban, valamint a 18-19. században többször ellenálltak a hadsereg megreformálását célzó kísérleteknek is. Többek között ezek vezettek el a janicsárság erőszakos feloszlatásáig 1826-ban. 

Janicsár egy 16. századi ábrázoláson

 

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály