menu in

II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem, Magyarország vezérlő fejedelme

A fejedelem ifjúkora

A későbbi fejedelem 1676. március 27-én, Borsi várában született I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem és Zrínyi Ilona második gyermekeként. Édesapja korán, Ferenc 3 hónapos korában elhunyt, ezt követően édesanyja 1682. június 15-én összeházasodott gróf Thököly Imrével, a kurucok vezetőjével. Thököly Imre nevelt fiát elsősorban politikai megfontolásokból maga mellett tartotta, így az ifjú főúr hamar megismerkedett a tábori élet nehézségeivel, beletanulhatott a diplomáciai tárgyalások menetébe is. Jelen volt 1683-ban Bécs ostrománál is, ahol a kuruc csapatoknak a törökök hátországát kellett biztosítaniuk. A katasztrofális vereséget követően a menekülő török csapatok elsöpörték Thököly Cseklésznél felállított táborát is, az összedőlő sátrából szolgái menekítették ki Rákóczit és családi birtokaira vitték.

A közeledő császári csapatoktól való félelmében Zrínyi Ilona 1685-ben Munkács várába húzódott vissza gyermekeivel, amelyet gróf Caprara császári generális még az év novemberében ostromzár alá vett, és felszólította Zrínyi Ilonát a vár feladására. Zrínyi Ilona azonban ezt megtagadta. A vár védelmében maga az ifjú főúr is aktívan részt vett, a bástyákon járva bátorította a védőket. Két és fél év után azonban, 1688. január 17-én Zrínyi Ilona kénytelen volt átadni a várat a császári csapatoknak. Értékeiket szekerekre rakva Zrínyi Ilona gyermekeivel hintón indult Bécs irányába.

Édesapja korábbi végrendelete értelmében Rákóczi Ferenc testvérével, Juliánnal együtt I. Lipót császár gyámsága alá került, a család tagjainak el kellett hagyniuk magyarországi birtokaikat. Az uralkodó Kollonich Lipótot jelölte ki nevelőnek, aki a gyermeket először a csehországi Neuhausban (ma Jindřichův Hradec) található jezsuita kollégiumba, majd 1690-ben Prágába küldte tanulni. 1694-ben nagykorúsították, hogy az időközben férjhez ment húga számára örökségét, a „leánynegyedet” kiadhassák. Tanulmányait az ifjú főúr ezt követően nem folytatta, helyette itáliai körutazásra ment, majd hazatért birtokaira, ahol beiktatták Sáros vármegye főispáni hivatalába. Nem sokkal később, 1694. szeptember 26-án pedig házasságot kötött Sarolta Amália hesseni hercegnővel.

Amikor 1697. július 1-én a törökellenes háború terhei, az erőszakos ellenreformáció és a bécsi udvar túlkapásai miatt Hegyalján felkelés tört ki, Rákóczi nem állt a szervezkedés élére, hanem Bécsbe utazott, hogy tisztázza magát a felségárulás felmerülő vádja alól. A helyzet azonban hamarosan megváltozott, a betegeskedő spanyol király, II. Károly közelgő halála már előrevetített egy nagymértékű európai fegyveres konfliktust, a hamarosan kirobbanó spanyol örökösödési háborút (1700-1714). A kedvező helyzetet felismerve Rákóczi gróf Bercsényi Miklóssal együtt 1700-ban Habsburg-ellenes szervezkedésbe kezdett. Rákóczi igyekezett ügyének megnyerni XIV. Lajos francia királyt, ennek érdekében küldte el megbízottját, Longueval belga származású császári tisztet – akit bizalmasának hitt – a francia udvarba, azonban Longueval a kompromittáló leveleket a császári udvarba vitte. Ennek következtében a magyar főurat letartóztatták és a bécsújhelyi börtönbe szállították, ahonnét felesége segítségével sikerült megszöknie a biztos halál elől. Szabadulását követően Lengyelországba menekült, ahol várta az alkalmas pillanatot a felkelés kirobbantására.

A spanyol örökösödési háború arra kényszerítette a császári hadvezetést, hogy csapatainak jelentős részét kivonja Magyarországról. Ez megadta a végső lökést Rákóczi és a magyarországi felkelők számára a szabadságharc megindítására. Rákóczi elfogadta Esze Tamás és társai kérését, élére állt a Munkács környékén kibontakozó kuruc mozgalomnak. Rákóczi – bízva a francia király támogatásában – 1703 júniusában érkezett Magyarországra, majd Brezán várában kiáltványt bocsájtott ki, amelyben összefoglalta a felkelés okait és politikai céljait, fegyverbe szólítva Magyarország lakosságát. Megkezdődött a szabadságharc.

„Az Isteni Gondviselés elküldött engem puszta hazámba fegyverért, szabadságért kiáltó szózatnak. Meghallatta ezt a kiáltást az ország minden lakójával. A szabadság neve megmozgatta a nemes szíveket, sereglettek és fegyvert fogtak a szabadság visszaszerzésére”

/Részlet II. Rákóczi Ferenc Emlékirataiból/

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály