menu in

Az 1526. augusztus 29-én II. Lajos cseh és magyar király serege megsemmisítő vereséget szenvedett el Nagy Szulejmán szultán többszörös túlerőben levő hadától a Duna menti mezőváros, Mohács térségében. A Magyar Királyság cseh, lengyel és német, zsoldosokat, valamint önkénteseket is magába foglaló serege szinte teljes egészében odaveszett a csatában, valamint menekülés közben az ifjú Jagelló Lajos is életét vesztette. A csatavesztés után bekövetkezett kettős királyválasztás, a Habsburg és a Szapolyai párt vetélkedése pedig végérvényesen megpecsételte a késő középkori magyar állam sorsát: az ország először kettő, majd három részre (a Habsburg Birodalom részér képező Magyar Királyság, az oszmán-török Hódoltság és az Erdélyi Fejedelemség területére) szakadt szét.

Az első mohácsi csata jelentősebb emlékhelyeiként tartható számon a mohácsi belvárosi és a kálvária-dombi Csatatéri emlékkápolna, a Mohácstól északra, a Csele patak melletti, bronz relieffel és kő oroszlánnal díszített II. Lajos-emlékmű, valamint a sátorhelyi Mohácsi Történelmi Emlékhely. A csata talán kevésbé ismert, mementója a Majsi Kulturális Egyesület által, 1994-ben, Majs településen felállított emlékkeresztje. Utóbbi felirata („E síkságon volt 1526. augusztus 29-én a mohácsi csata”) a csatatér topográfiájának – nem az első – újragondolásáról is tanúskodik.

A mohácsi csata helyszíne a legrégebb óta kutatott magyarországi csataterünk. Vizsgálata a XIX. századra tekint vissza, a jelentősebb évfordulók (1926, 1976, 1986, 2006, 2016) alkalmából pedig jelentős, szintetizáló igényű monográfiák születtek. A folyamatban levő forrás-, hadtörténeti és régészeti kutatások várhatóan jelentős mértékben tovább árnyalhatják majd a csatáról alkotott képet.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály