menu in

Előkelő Garai Miklós nádor kíséretéből 1385

A XIV. századra a magyar hadszervezet legfontosabb elemét a banderiális csapatok jelentették, akik egy világi vagy egyházi előkelő zászlaja alatt, az ország területén kívül is sikerrel alkalmazhatóak voltak.

Az előkelők mindig legmegbízhatóbb embereikből válogatták össze kíséretüket, akik gyakran maguk is kisebb jelentőségű nemesi családok leszármazottai voltak. Számukra a katonáskodás hivatásként szolgált, ezért igyekeztek a lehető legjobb hadfelszerelést beszerezni, gyakran magától a hűbérúrtól kapva viseletük és fegyverzetük legmeghatározóbb darabjait.

Ez a hétköznapokban is fontos volt, így igyekeztek megmutatni társadalmi hovatartozásukat. Az itt látható vitéz tábori öltözetben, övén tőrrel és karddal, hátán a Garaiak címerével látható.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály