menu in

A nemesi felkelés története 1222-ig nyúlik vissza, amikor II. András király életre hívta a nemesi adómentesség fejében az ország határain belül alkalmazható katonai intézményt.

A francia háborúk (1792-1815) idején összesen négyszer hívták össze, utolsó nagy próbatételére 1809. június 14-én lezajlott győri csatában került sor, ahol vereséget szenvedtek a harcászati és fegyverzeti fölényben lévő francia csapatoktól.

Ezt követően valódi harccselekményben már nem vettek részt, az 1848 áprilisától bevezetett közteherviselés, a Nemzetőrség és a Honvédség létrehozása okafogyottá tette a nemesi felkelés intézményét.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály