menu in

A kisméretű, kézzel elhajítható, lőporral töltött gránátok használata a XVI-XVII. század folyamán vált általánossá. Bécs és Buda bevételénél is sikerrel alkalmaztak hasonló tűzszerszámokat, az első gránátos zászlóaljak is ekkor születtek meg. Később a császári királyi hadsereg magyar kiegészítésű gyalogezredeiben félelmetes hírnévre tettek szert ellenfeleik körében.

A magyar gránátosok posztóból készült jellegzetes magyar zsinórozású kabátot és magyarnadrágot hordtak. Kiképzésükben csupán a gránáthasználatban tértek el a gyalogságtól, elsődleges fegyverük a franciakovás, elöltöltő puska volt. A francia háborúk idejére a kézigránát használata visszaszorult, de a gránátosok továbbra is elitgyalogságnak számítottak.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály