menu in

Zrínyi Miklós költő és hadvezér

„Híremet nemcsak keresem pennámmal, /Hanem rettenetes bajvívó szablyámmal!”

Zrínyi Miklós (1620. máj. 3. [más vélekedések szerint máj. 1.] – Ozaly – 1664. nov. 18. – kursaneci erdő)


A későbbi horvát bán Zrínyi György és Széchy Mária fiaként látta meg a napvilágot feltehetően az ozalyi várban 1620. május 3-án. Szülei korai halála után a bécsi udvar gondoskodott az ő és fivére, Péter neveltetéséről. Az uralkodó által kinevezett gyámok gondoskodtak a fiúkról, de nagy szerep jutott ebben a szomszédos nagybirtokos Batthyányné Lobkovitz-Poppel Évának is. A gyámok visszaéléseit megelégelve a császári udvar végül Pázmány Péter esztergomi érsekre ruházta a legfontosabb ügyekben való döntés jogát, így a két testvér előbb a grazi jezsuita kollégiumban tanult, ezt követően Bécsben és Nagyszombatban, majd pedig – a kor szokásainak megfelelően – egy itáliai utazáson vettek részt. Mire befejezte tanulmányait, korának legműveltebb emberei közé számított, hat nyelven beszélt és nyolc nyelven olvasott.

Itáliából hazatérve Miklós átvette birtokai irányítását és a csáktornyai várban rendezte be székhelyét. A határ közelsége miatt folyamatos harcokban állt a hódoltsági területekről betörő török portyázókkal. 1645-ben részt vett egy svédek elleni hadjáratban, majd 1647-ben kinevezték horvát bánná, így az ő feladata lett a katonai védelem megszervezése.

Zrínyi nem csupán fegyverrel védte hazáját, hanem ehhez igyekezett megteremteni egy olyan támogató közeget is, amelyre a bécsi udvar törökellenes törekvéseinek hiányában szüksége volt az országnak, ezért egyik legégetőbb teendőjének a török elleni védekezés megszervezését tekintette. A hadvezetés terén szerzett gyakorlati ismereteinek összefoglalója a Tábori kis trakta című hadtudományi értekezés, valamint a Vitéz hadnagy. Az 1656-ban megírt Mátyás király életéről való elmélkedések egy államelméleti esszé, amelyben az eszményi uralkodó alakját akarta bemutatni, ez egyben a Habsburgokkal szembeni kritika is volt. Politikai gondolkodását fiatal kori harcai és a harmincéves háborúban eltöltött évek formálták leginkább. Ennek ellenére feloldhatatlan ellentmondásba ütközött: királya nem a török ellen fordította az országa haderejét, hanem birodalma céljaira.

A nyugatra forduló Oszmán Birodalom elérkezettnek látta az időt egy újabb Habsburg-ellenes hadjáratra, ezért 1663-ban megindult az ország ellen, és elfoglalta a munícióval jelentősen ellátott Érsekújvárt. Itt vilajetet hozott létre, majd visszatért téli szálláshelyeire. Ezt használta ki Zrínyi, aki legendás téli hadjárata során mélyen benyomult a Hódoltságba, elfoglalta Berzencét és Babócsát, eljutott Pécsig, majd saját embereivel felgyújtotta az eszéki hidat, ami napokig égett. 1664-re felállt egy jelentős nemzetközi had, amely felvehette a harcot az újra támadó oszmánokkal, azonban a császári hadvezetés kerülte a döntő ütközetet, inkább visszavonult. Így támogatás nélkül hagyta a horvát bánt, akinek végig kellett néznie, ahogy saját költségéből felépített erősségét, Zrínyi-Újvárat lerombolja a török Az augusztus 1-i szentgotthárdi csata, amelyben a keresztény csapatok jelentős csapást mértek a szultán harcosaira bizakodásra adott okot, sőt az oszmánok kiűzésének lehetőségét felvillantotta. A hamarosan megkötött vasvári béke híre megrökönyödést és ellenszenvet váltott ki a bécsi udvarral szemben, amely a külföldi tudósítók számára is észrevehető mozgolódáshoz vezetett, biztosra vették, hogy Zrínyi lesz a rendi ellenállás vezetője, azonban közbeszólt a sors: a bán 1664. november 18-án a kursaneci erdőben vadászbaleset áldozatává vált.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály