menu in

A csukaszürke tábori ruházat 1908-as bevezetése a lovasságra nem vonatkozott, a hadsereg tradíciói egyszerűen lehetetlenné tették, hogy a büszke huszárokat, délceg dragonyosokat és nyalka ulánusokat holmi rejtőszínű „bakaruházatba” bújtassák, az egyetlen engedményt a fejfedők szürke huzattal, festéssel való ellátása jelentette. Ennek köszönhetően a huszárok az 1869-ben rendszeresített kék-piros ruházatukban vonultak a frontra. A „gépi háború” lövészárkaiban azután hamar lekényszerültek a lóról a lovaskatonák, s 1915-től már leginkább ők is a sarat taposták, tábori szürke egyenruhában.

A képeken megjelenített huszár az 5., 9., 11. vagy 13. huszárezredből való (a csákóhuzat miatt a pontos ezredszám nem azonosítható), 1892 mintájú atillát és 1909 mintájú mentét visel, a hagyományos fekete-sárga zsinór az uralkodóház színeit mutatja. Felszerelése lovassági derékszíjból és két egyes tölténytáskából áll, utóbbiakba málházták a lovassági karabélyhoz való 20 db töltényt. Kardja az atilla alá kötött kardkötő derékszíjon függ. A barna bőrből készült csuklószíjat a lovasságnál még valóban használták, nem csak díszként szolgált, mint a gyalogtiszti kardbojt. A részletképeken az atillát, a mentét és a lovassági tábori sapkát láthatjuk.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály