menu in

A császári és királyi Légjárócsapatok története

Az Osztrák-Magyar Monarchia hadvezetése, hasonlóan a többi európai nagyhatalomhoz, gyorsan felismerte a motoros repülőgépekben rejlő katonai potenciált, így 1910 áprilisától semmi akadálya nem volt annak, hogy megkezdődjön a modern légierő kialakítása. Ehhez a szervezeti keret is adott volt, méghozzá a léghajókkal folytatott kísérletek számára Fischamendben felállított és a cs. és kir. Közlekedési Dandár (k.u.k. Verkehrstruppenbrigade) alárendeltségébe tartozó Léghajósosztály (Luftschifferabteilung) feladatkörének kiterjesztésével. Itt zajlottak le az első pilótatanfolyamok és itt kezdték meg 1911. január 1-jén a Repülőarzenál (Fliegerarsenal) szervezését, mely folyamatosan bővülve, egészen a Nagy háború végéig koordinálta az osztrák-magyar légierő anyagi és személyi ellátására, utánpótlására és fejlesztésére irányuló erőfeszítéseket. Itt kezdte meg szolgálatát az első magyar katonai pilóta, Petróczy István százados is (1917. július 12-től a Fliegerarsanal parancsnoka).

Miközben 1912. április 24-én Emil Uzelac alezredest kinevezték a repülőerők parancsnokává, a Monarchia azon igyekezett, hogy megteremtse saját, a haderő igényeit is kielégíteni képes repülőgépiparának alapjait. A világháború folyamán tíz repülőgép- és kilenc repülőgépmotor-gyár működött a birodalom területén. Ezek közül öt (Magyar Lloyd Repülőgép és Motorgyár Rt., Magyar Repülőgépgyár Rt., Magyar Általános Gépgyár Rt., Ganz-Fiat Magyar Repülőgépmotorgyár Rt., Magyar Automobilgyár Rt. Arad) működött a Magyar Királyság határain belül, jelentős mértékben hozzájárulva a frontokon harcoló repülőszázadok ellátásához. Az 1912-ben alapított albertfalvai Magyar Repülőgépgyár Rt. (MARE) több mint 300 munkásával 1915-re a Monarchia második legnagyobb üzemévé vált és az is maradt 1918 őszéig. A fenti gyárak a háborús évek alatt egyre súlyosabbá váló anyaghiány ellenére, tulajdonképpen 1918 június-júliusáig képesek voltak kielégíteni a légierő igényeit.

A világháború kitörésekor Ausztria-Magyarország papíron 13 repülőszázadot (Fliegerkompanie) tudott mozgósítani a szerb, majd az orosz frontokra. A hadseregcsoport-, hadtest- vagy ezredparancsnokságok alárendeltségébe beosztott századok tevékenységét, mely ekkor még fegyvertelen felderítőrepülésekből állt, egy legalább főhadnagyi rendfokozatban szolgáló tiszt irányította. A személyi állomány 10-11 fő tisztből (pilóták és megfigyelők), 6-7 fő altiszti pilótából, 1 fő műszaki és irodai tisztből, valamint 100-120 főnyi legénységből állt. A 6-8 repülőgép kiszolgálásához szükséges trén 3 teher- és 2 személyautóból, 2 darab kerékpárból, 12-14 darab négytengelyes és 16-18 darab kéttengelyes szállító országos járműből, valamint 92-94 darab lóból állt.

A háború előrehaladtával, a harci tapasztalatok figyelembe vétele mellett, 1915 második felétől megkezdődött a légierő nagyarányú fejlesztése, amit természetesen az újonnan megnyíló olasz (1915. május 23.), majd román frontok (1916. augusztus 27.) is nélkülözhetetlenné tettek. Ennek részeként 1916. január 1-jével megszüntették a Léghajósosztályt, melynek helyét a cs. és kir. Légjárócsapatok (k.u.k. Luftfahrtruppen) vette át. Az Emil Uzelac ezredes által irányított légierő 1916-ban havonta átlagosan két új repülőszázaddal bővült, míg 1917 során már havi négy új egység szervezését és felszerelését hajtották végre. Ennek megfelelően 1918 októberére, azaz a háború végére a Légjárócsapatok állományában közel 2000 fő tiszt, 1850 fő altiszt és legénységi állományú hajózó, valamint 38 000 fős földi kiszolgáló részleg szolgált (beleértve az 1916-ban a tüzérségtől átvett kötött megfigyelőballonos századok emberanyagát is).

Ahhoz, hogy a folyamatosan növekvő emberigényt ki tudják elégíteni, a kiképzés területén is komoly fejlesztésekre volt szükség. 1915. október 1-jén állították fel a bécsújhelyi Repülőtiszti iskolát (Fliegeroffizierschule), ahol a leendő megfigyelőtisztek képzése folyt. A pilóták kiképzéséről a repülőpótszázadok (Fliegerersatzkompanie) gondoskodtak háromfokozatú rendszerben, számuk 1918-ra már 22 volt.

A háború során természetesen a harci repülőgépek feladatai is folyamatosan változtak bővültek. Míg 1914-ben még fegyvertelen felderítőgépek hajtottak végre ellenség feletti bevetéseket (természetesen kézi lőfegyverekkel már ekkor is vívtak egymással "légi harcokat"), addig 1915-1916 folyamán már általánossá vált a fegyveres harci tevékenység. A megfigyelő kamerák mellett gyorsan megjelentek fedélzeti géppuskák, majd a speciális tevékenységekre tervezett-épített repülőgépek, azaz a kifejezetten bombázó és vadászfeladatokat ellátó típusok. Az Osztrák-Magyar Monarchia első, nagy kötelékben végrehajtott bombázására 1916. február 4-én került sor, a célpont egy milánói erőmű volt. Az első önálló vadászrepülő-századok 1917 tavaszán kerültek felállításra, míg 1918-ra már az összes, tulajdonképpen ma is alkalmazott katonai légi tevékenységnek (távol- és közelfelderítés, taktikai és stratégiai bombázás, csatarepülő, vadász) megvoltak a saját, kifejezetten adott feladatkörre megszervezett egységei és repülőgépei.

1918 szeptemberében-októberében a hadvezetés lépéseket tett az irányba, hogy a légierő a későbbiekben önálló fegyvernemként működjön tovább, ám mire ez valóban bekövetkezett volna, a háború befejeződött. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásával a császári és királyi Légjárócsapatok története is véget ért.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály