menu in

Báró Szurmay Sándor (1860–1945) vezérezredes érdemdús első világháborús pályafutásáról szeretnénk áttekintést adni, akinek elismertségét jól tükrözi személyes hagyatéka, amely az I. világháborús állandó kiállításunkban élőben is megtekinthető.

A Krassó-Szörény megyei Németbogsáni születésű, Szegeden nevelkedett ifjú a lugosi 18. honvédzászlóaljban szolgált és e kötelessége teljesítése közben kapott kedvet a katonáskodáshoz. A Ludovika Akadémia befejezését követően hadnaggyá nevezték ki, 1886-ban kitüntetéssel elvégezte a felső tiszti iskolát, majd 1889-ben ugyancsak, mint első eminens a bécsi hadi iskolát is. Főhadnagyként a budapesti negyedik hadtestparancsnokságnál szolgált, ahonnan 1891-ben századosi ranggal a honvédelmi minisztériumba került. Katonai cikkei általános feltűnést keltettek, amikor pedig megírta a honvédség fejlődésének történetét, a legkiválóbb katonai írók sorába emelkedett.

A minisztériumban gyorsan haladt előre egészen az ezredesi rangig. A honvédség szervezésének, újraorganizálásának nagy munkájában kiemelkedő szerepet töltött be, érdemeiért vezérőrnagyi rangban a minisztérium vezérkari csoportjának élére állították.

Szurmay altábornagyként 1914 novemberében vette át a magyar királyi 38. honvéd gyaloghadosztály irányítását. Csapatait sikerrel vezette Homonnánál, Uzsoknál, majd Zborónál és Bártfánál, illetve a limanova-lapanówi csata során. Hadvezéri pályafutásának legtöbb dicsőséget eredményező haditette az Uzsoki-hágó 1915. áprilisi megvédelmezése volt: hadseregcsoportjával véres harcok árán sikerült megakadályoznia, hogy az oroszok újra elfoglalják a stratégiai jelentőségű hágót. Ezért 1917 augusztusában megkapta a Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztjét, a bárói rangot (1918 májusától uzsoki előnévvel), valamint a gyalogsági tábornoki előléptetést. A Szurmay-csoport 1915-ben részt vett a gorlicei áttörés következtében hátráló oroszok üldözésében, majd a Dnyesztertől délre zajló, véres küzdelmekben. Az átcsoportosítás folytán 1916 áprilisában felállt Szurmay-hadtest a Bruszilov-offenzíva részét képező lucki áttörés nyomán védekező, elhárító harcokban vett részt Volhíniában. 1917 februárjában I. (IV.) Károly felmentette hadtest-parancsnoki beosztása alól és magyar honvédelmi miniszterré nevezte ki. E tisztségét a háború végéig betöltötte.

Kitüntetései közül a 38. honvéd gyaloghadosztály parancsnokaként kifejtett tevékenységéért kapta meg a Katonai Érdemkereszt II. osztályát hadidíszítménnyel. Az Uzsoki-hágó sikeres védelmével érdemelte ki a Vaskorona Rend I. osztályát hadidíszítménnyel, majd a róla elnevezett hadseregcsoport további harcaiért 1916 májusában az uralkodó a Lipót Rend I. osztályát hadidíszítménnyel adományozta részére.

Szurmay tábori sapkája a háborús évek jellegzetes tábornoki fejfedője, tábori szürke szövetből készült, a háború folyamán divatba jött alacsony szabásban. Bőr szemernyője szürkére lakkozva, akár a viharszíj, amely ezeken a fejfedőkön már nem funkcionális elem, csak dísz volt. Az egykori tulajdonos kilétére a bőr izzasztópántra tűzött monogramjelző betűk utalnak.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály