menu in

Nádasi Tersztyánszky Károly vezérezredes

Nádasi Tersztyánszky Károly vezérezredes (Szakolca, 1854. október 28. – Bécs, 1921. március 7.) az osztrák-magyar haderő egyik legmagasabb rangú magyar származású tábornoka volt. Személyiségét nagy ambíciók és összeférhetetlenség jellemezte, míg karrierjét magas rendfokozata ellenére balszerencse kísérte.

A bécsújhelyi katonai akadémia (1873-77), illetve a Kriegsschule (1880-82) elvégzése után a Vezérkarhoz került. 1912 őszén a budapesti IV. hadtest és egyben a magyar főváros vezénylő tábornoka lett.

Munkáját az alárendeltségébe tartozó egységek megszemlélésével kezdte meg. Változtatási kényszere és a szolgálati szabályzat betű szerinti betartatása egy idő után a vicclapok állandó szereplőjévé avatta a hadtestparancsnokot, legnagyobb visszhangot kiváltó intézkedéseként meg akarta szabni, hogy a katonák társaságában tartózkodó nők szoknyája mennyire lehet felsliccelve.

Viszonya a főváros civil lakosságával a későbbiekben is kellően terhelt maradt. Kellemetlenséget szült a Vérmező nyilvános használatával szemben kialakult konfliktusa és a híres „kaszinó-affér”, amelynek végén kénytelen volt párbajra hívni Szmrecsányi György ellenzéki képviselőt.

Az első világháborúban előbb a szerb, majd a galíciai hadszíntéren harcolt. A Lemberg környéki harcokban véghezvitt sikeres haditettei alapján benyújtotta kérelmét a Katonai Mária Terézia Rend kiérdemlésére, de azt örök szívfájdalmára soha nem kapta meg. 1915 májusában a Monarchia balkáni haderejének parancsnoka lett. 1915 őszén konfliktusba került a délvidéki magyar kormánybiztossal, ezért felmentették a 3. hadsereg parancsnoksága alól.

1916 nyarán átvette a 4. hadsereg parancsnokságát, amit a 3. hadsereg parancsnokságára cserélt el, ahonnan 17 nap után, többek között Tisza István nyomására eltávolították. Tersztyánszky sokáig a miniszterelnök beavatkozásában látta karrierje kisiklásának legfőbb okát.

1917 tavaszától ismét a 3. hadsereg parancsnokának mondhatta magát, de az év nyarán ismét rosszkor volt rossz helyen: a Kerenszkij offenzíva következményeként felmentették, és saját kérésére a bécsi lovas testőrség vezetését bízták rá.

Az összeomlás napjait és az egyre erősödő antimilitarista hangulatot is a császárvárosban élte át. Végül csökkent a feszültség és az egykori Monarchia tábornoki karával együtt 1918. december 1-jén nyugdíjazták. Úgy érezte, hogy az összeomlással minden odalett, ami életének értelmet adott. Feleségével 1920-ban visszatért Bécsbe, ahol továbbra is lakhatási gondokkal kellett megküzdeniük. Épp egy bécsi étteremben vacsorázott, amikor egy tolvaj ellopta a kabátját, Tersztyánszky megfázott hazafelé a hidegben és pár hónappal később tüdőgyulladásban elhunyt. 1921 tavaszán bekövetkezett halála után a bécsi Zentralfriedhofban temették el.


Fotó: Tersztyánszky Károly vezérezredes, a 8. cs. és kir. huszárezred tulajdonosa

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály