menu in

Horthy Miklós haditengerészeti pályafutása

Az 1868-ban Kenderesen született Horthy Miklós 1882-ben felvételt nyert a fiumei Haditengerészeti Akadémiára. Szülei annak ellenére engedték el, hogy Béla bátyja ez év májusában az Akadémia végzőseként egy gyakorlaton baleset következtében elhunyt. Horthy Miklóst 1886-ban huszonhat társával avatták kadéttá, első szolgálat helye a RADETZKY gőzfregatton volt. Három évvel az Akadémia elvégzése után a megfelelő vizsgák letételét követően 1889 novemberében sorhajózászlóssá nevezték ki, vagyis belépett a „valódi” tengerésztisztek sorába.

A kiegyezést követően a Monarchia haditengerészetének tisztikarában a magyar nemzetiségű tisztek aránya stabilan 10 százalék körül alakult. Ugyanakkor a törzstisztek között magyarok már csak elvétve akadtak, mivel zömük néhány éven belül elhagyta a flottát, és jellemzően a Honvédségben folytatta karrierjét. A legismertebb kivétel Horthy Miklós. Horthy nem csak hogy hű maradt a haditengerészethez, de ő volt a kiegyezés után az egyetlen magyar, aki aktív szolgálatban bekerült a tengernagyi karba.

Horthy 1889-1892. között a Konstantinápolyban horgonyzó TAURUS állomáshajón szolgált, majd 1892-1894. között a SAIDA korvetten a Távol-Keleten, Ausztráliában és Új-Zélandon járt. A kor bevett szokása szerint az útról felsőkarján egy jellegzetes tetoválással tért haza. Következő beosztását a tengerészeti műszaki bizottságban kapta. 1896-1897-ben sikeresen elvégezte a torpedótiszti tanfolyamot, és előléptették II. osztályú sorhajóhadnaggyá. 1899-ben az ARTEMISIA iskolahajó parancsnoka lett. 1900-ban előléptették I. osztályú sorhajóhadnaggyá, 1901-ben a SPERBER torpedónaszád parancsnoka lett. Ez év júliusában házasságot kötött Purgly Magdolnával.

1903-tól kezdve a HABSBURG csatahajón, majd a SANKT GEORG páncélos cirkálón szolgált torpedótisztként. 1907-ben a LACROMA tengernagyi jacht első tisztje lett. 1908-ban újra a TAURUS állomáshajóra került, immár parancsnokként. 1909-ben kérdés érkezett Horthyhoz, hogy vállalná-e I. Ferenc József mellett a szárnysegédi beosztást. Rövid töprengés után elvállalta a feladatot. Addigi pályafutását tekintve egy tipikus haditengerésztiszti karriert mondhatott magáénak, a szárnysegédi beosztás viszont egy későbbi nagy ívű felemelkedés lehetőségét hordozta magával. Horthy 1909 novemberétől 1914 májusáig teljesített szolgálatot szárnysegédi beosztásában, melyet csak néhány hónapra szakított meg. 1912. decembertől 1913. márciusig a Balkán-háború idején a BUDAPEST partvédő páncélos parancsnoka volt.

A Nagy Háború kitörésekor Horthy sorhajókapitány az ekkor már igencsak elavultnak számító HABSBURG csatahajó parancsnokságát kapta meg, ami miatt nem volt túlzottan boldognak mondható. Hajójával a háború első hónapjaiban a flotta zömével egyetemben tétlenül állt a polai hadikikötőben. 1915 januárjában ebből a tétlenségből mentette ki a flotta vadonatúj cirkálója, melynek neve később örökre összeforrt Horthyéval: a NOVARA. Az adriai háború sajátosságainak köszönhetően az új cirkálók a flotta leggyakrabban harcba bevetett egységei közé tartoztak, ami leginkább megfelelt Horthy kezdeményező, támadó szellemű habitusának. A NOVARA első bevetésére 1915 tavaszán került sor, amikor német tengeralattjárókat vontatott át az Otrantói-szoroson a Földközi-tengerre. Az olasz hadüzenetet követő éjszakán, mikor az egész osztrák-magyar flotta felvonult az olasz partok ellen, a NOVARA Porto Corsinit lőtte. Több egyéb vállalkozás mellett a NOVARA vezette csoport 1915. december 5-én sikeres támadást intézett San Giovanni di Medua kikötője ellen.

Az Otrantói-szrorsban létesített antant tengerzár ellen az első támadást a NOVARA 1916 júliusában intézte. A legismertebb ilyen vállalkozásra is Horthy kezdeményezésére és vezetésével került sor 1917 májusában. Az osztrák-magyar hajók 14-én sötétedés után hagyták el Cattarot. A külön kötelékben tevékenykedő két romboló 15-én hajnalban elsüllyesztette az olasz BOREA rombolót és az általa kísért konvoj két hajóját. Ezzel az akcióval nagyjából egy időben kezdődött meg a három HELGOLAND-osztályú cirkáló zár elleni támadása. Ennek eredményeként 14 hálóvontató halászgőzöst (driftert) sikerült elsüllyeszteni.

A riadóztatott olasz-brit-francia erők Alfredo Acton olasz ellentengernagy parancsnoksága alatt körülbelül 5:30-kor hagyták el Brindisit. A túlerőben lévő antant kötelék először a két osztrák-magyar rombolóval találkozott. 8:15-kor Acton zászlóshajója, az AQUILA nagy romboló mozgásképtelenné vált egy találat következtében. Acton átszállt a brit DARTMOUTH cirkálóra, az osztrák-magyar rombolóknak meg sikerült elmenekülniük.

Az antant erők és a Horthy vezette három cirkáló között az ütközet 9:28-kor kezdődött meg. A kialakuló tűzpárbajban a NOVARA több súlyos találatot kapott, maga Horthy is megsebesült. A NOVARA 11 óra magasságában mozgásképtelenné vált. Ebben a kritikus pillanatban Acton visszavonulót fújt, mivel tudomást szerzett a SANKT GEORG páncélos cirkáló vezette felmentő erők kifutásáról Cattaroból. 11:30 után az erősítést kapott antant kötelék még próbálkozott támadással, de ez eredményre már nem vezetett, majd dél elmúltával végleg visszafordultak. Brindisibe való visszatérésük közben a DARTMOUTH-t a német UC-25 tengeralattjáró megtorpedózta, de a cirkáló nem süllyedt el. A segítségére siető BOUTEFEU francia romboló viszont ráfutott az UC-25 által telepített egyik aknára, és elsüllyedt. A hadműveletek során az antant összesen 83 halottat, valamint két rombolót és tizenhat egyéb hajót vesztett, míg az osztrák-magyar fél 15 halottat, és saját hajóveszteséget nem szenvedett.

Az 1917. május 15-i összecsapás volt az adriai háború legjelentősebb ütközete. Az elért osztrák-magyar sikerek mellett legfőképpen szimbolikus jelentőséggel bírt. Ugyanakkor a zár elleni akció indirekt módon azzal az eredménnyel járt, hogy a valójában hatástalan zár fenntartására az antant jelentős erőforrásokat vont el más, sokkal fontosabb feladatoktól.

A súlyos sebesüléséből csak lassan felépülő Horthyt 1918 februárjában a PRINZ EUGEN dreadnought parancsnokává nevezték ki, de a tétlenül álló csatahajó parancsoksága nem sok örömmel töltötte el. E megbízatása nem tartott sokáig. 1918. február 1-én a Cattarói-öbölben állomásozó hajókon lázadás tört ki, mely jórészt csak a tétlenül álló egységeket érintette. A matrózlázadás pár napon belül összeomlott, főleg amikor Polából befutott az ERZHERZOG-osztály három régi csatahajója. A lázadást követően az uralkodó, IV. Károly Károly István főherceg tengernagyot bízta meg egy vizsgálat lefolytatásával. Ennek kapcsán egyre erőteljesebben merült fel a fiatalítás igénye. Cattaro végül Njegovan székébe került, s az uralkodó február 27-én a tettek embereként ismert Horthyt nevezte ki flottaparancsnoknak. Sorhajókapitányból gyorsan előléptették ellentengernaggyá, ugyanakkor a haditengerészet parancsnoki posztját nem kapta meg, az betöltetlen maradt, míg elődei 1914 óta egyszerre mindkét pozíciót birtokolták. A tengerészeti osztály vezetője is más lett, ennek az élére Franz von Holubot nevezték ki. Horthy maga is tisztában volt vele, hogy a háború negyedik esztendejében a túlerőben lévő ellenséggel szemben csodákat nem tud tenni.

A Monarchia utolsó szárazföldi offenzívájával összhangban került volna sor június 11. hajnalán az otrantói zár elleni legnagyobb szabású hadműveletre, a legkorszerűbb csatahajók bevetésével. A személyesen Horthy által vezetett vállalkozás végül még 10-én hajnalban kudarcba fúlt, mikor szerencsétlen véletlenek sorozata következtében a Luigi Rizzo által vezetett MAS megtorpedózta és elsüllyesztette a SZENT ISTVÁN csatahajót. Horthy ekkor kénytelen volt lefújni az egész vállalkozást.

A háború hátralévő néhány hónapjában már jelentősebb eseményre nem került sor. Október 30-án IV. Károly táviratban utasította a Horthyt, hogy a teljes tengeri flottát adja át a Zágrábban alakult Délszláv Nemzeti Tanácsnak. Másnap, 31-én 16 óra 45 perckor a VIRIBUS UNITIS-en levonták a piros-fehér-piros lobogót, s a császári és királyi haditengerészet megszűnt létezni. 1918. november 1-én az uralkodó Horthy Miklós altengernaggyá léptette elő.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály