menu in

Az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének legismertebb, legmagasabb beosztást elért, izraelita származású tábornoka báró Hazai Samu vezérezredes volt. aki pályafutása nagy részét a m. kir. Honvédségben kötelékében szolgálta.

Az 1851. dec. 26-án Rimaszombaton, Kohn Samu néven született fiatalember a szeszgyáros, nagykereskedő apa foglalkozását követve először a budapesti kereskedelmi akadémiát végezte el, majd 1873-ban a Ludovika Akadémia tisztképző tanfolyamára nyert felvételt, ahol honvédként 1873. ápr. 1-jén kezdte pályafutását. A tanfolyam sikeres befejezését követően hadapród rendfokozattal, 1874. nov. 1-jével került a m. kir. 51. honvéd gyalogzászlóalj állományába. Első tiszti rendfokozatát másfél esztendő múlva érdemelte ki, 1876. máj. 1-jén léptették elő hadnaggyá. Ezzel egyidőben döntött nevének magyarosításáról. A m. kir. 51. honvéd gyalogzászlóalj századparancsnokaként 1881 októberéig szolgált, nov. 1-jétől a miskolci m. kir. 78. honvéd gyalogdandár parancsnokságának segédtisztje lett. Közben elvégezte a Ludovika Akadémia felsőbb tiszti tanfolyamát, majd sikerrel fejezte be a Bécsben működő vezérkari tisztképzést folytató Hadiiskolát. Segédtiszti beosztásában léptették elő 1883. máj. 1-jén főhadnaggyá, majd dec. 1-jétől a cs. és kir. kassai VI. hadtest parancsnokságára helyezték, de alig egy esztendő múlva, 1884. okt. 1-jétől ismét a honvédség kötelékében, a szintén Kassán lévő III. honvédkerület parancsnokságán kapott segédtiszt-helyettesi beosztást. Pontosan 2 év múlva, 1886. okt. 1-jén helyezték a Honvédelmi Minisztérium állományába, ahol 1888. máj. 1-jén az akkor még létező, II. osztályú századosi előléptetését kapta, majd néhány hónappal később, 1889. aug. 18-án az I. osztályú századosi kinevezését is itt vehette át. Azonban az október már egy másik beosztásban találta. 1889. okt. 1-jétől a Ludovika Akadémia hadseregszervezet és harcászat tanára lett. 4 év tanári beosztást követően ismét csapattiszti beosztást kapott a m. kir. kassai 9. gyalogezred kötelékében. 1894 novembere már a III. honvédkerület parancsnokságán találta, ahol nov. 1-jétől segédtiszti beosztást látott el, 1895. máj. 1-jétől őrnagyként. 1896. okt. 15-én áthelyezték a honvéd törzstiszti tanfolyamra, ahol mint tanár működött, 1897. nov. 1-jétől alezredesi rendfokozatban. 1902. okt. 9-étől a honvéd törzs- és felsőbb tiszti tanfolyam parancsnoki beosztásának teendőt látta el. 1900. nov. 1-jén itt kapta ezredesi előléptetését is. 1904. okt. 28-ától pedig a Honvédelmi Minisztérium egyik ügycsoport főnöke lett, 1907. máj. 1-jétől immár vezérőrnagyként. Honvédelmi miniszterré 1910. jan. 17-én nevezte ki az uralkodó, majd nov. 1-jén altábornagyi rendfokozatot kapott. Az I. világháború kitörését követően 1914. aug. 4-étől pedig gyalogsági tábornokként látta el a miniszteri teendőket. Több mint 7 év után hagyta el a miniszteri széket, 1917. febr. 2-ától az uralkodó az osztrák–magyar fegyveres erők utánpótlási ügyeinek főnöki beosztásának ellátásával bízta meg. A Monarchia összeomlásakor beosztása megszűnt, és Bécsből visszatért Budapestre, ahol 1918. dec. 1-jétől, több mint 45 évi szolgála után nyugállományba helyezték. Hosszú pályafutása során számos külföldi és hazai kitüntetésben, elismerésben részesült. Kitüntetéseinek többsége persze honvédelmi miniszteri tevékenységéhez köthető. A külföldi kitüntetései közül a jelentősebbek: Spanyol Katonai Érdemrend nagykeresztje, Porosz Vörös Sas Rend I. osztálya, Bajor Katonai Érdemrend nagykeresztje kardokkal,  Würtembergi Korona Rend nagykeresztje kardokkal, Török Medzsidi Rend I. osztálya. A 16 hazai kitüntetései közül a fontosabbak: Osztrák Császári Vaskorona Rend I. osztálya, Katonai Érdemkereszt I. osztálya, Osztrák Császári Lipót Rend nagykeresztje, Nagy Katonai Érdemérem.

A magyar bárói címet 1912. szept. 13-án kapta meg. 1910 és 1917 között a Nemzeti Munkapárt országgyűlési képviselője is volt. Az uralkodótól 1916. febr. 22-én a cs. és kir. 46. gyalogezred ezredtulajdonosi címét is megkapta. 

A napi teendői mellett az 1880-as évektől rendszeres hadtudományi, hadtörténeti publikációs tevékenységet is folytatott. Írásai elsősorban a Ludovika Akadémia Közlönyében vagy a Magyar Katonai Szemle hasábjain láttak napvilágot.

Nyugállományba helyezését követően a polgári, illetve a közéletben is egyaránt tevékeny maradt. 1922. jan. 7-étől a Magyar Királyi Állami Hadianyaggyár elnöki tisztét töltötte be, 1925-től a Magyar Katonai Írók Körének elnöke, 1927-ben a parlament felsőházának örökös élethossziglani tagja lett. Magas kort megérve, életének 91. évében hunyt el Budapesten 1942. febr. 10-én, majd 1942. febr. 13-án helyezték örök nyugalomra a Farkasréti temetőben.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály