menu in

(1852-1925) gróf, tábornagy

1906-tól altábornagyként (majd 1908-tól gyalogsági tábornokként) az osztrák-magyar haderő vezérkari főnöke. A Monarchia haderejének gyors modernizálását akarta, a Szerbia és az Olaszország elleni megelőző háborút sürgette. 1911 decemberében leváltották, de 1912 decemberétől 1917-ig ismét a vezérkar élére került. A világháború kitörésétől a hadsereg főparancsnok mellett lényegében ő irányította a haderő hadműveleteit.

Nevéhez fűződött az 1915-ös szerbiai és montenegrói hadjárat, az 1916-os romániai hadműveletek, a dél-tiroli offenzíva előkészítése és megvalósítása. 1915 júniusától vezérezredes, 1916 novemberétől tábornagy. 1917 márciusától a róla elnevezett hadseregcsoport parancsnoka, Tirolban az olasz fronton, 1918 júliusától a háború végéig az összes udvari testőrségek ezredese, vagyis parancsnoka volt. Hadelméleti munkássága kiemelkedő, számos művet írt. A Katonai Mária Terézia Rend nagykeresztjét 1917-ben kapta meg világháborús tevékenységéért

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály