menu in

Haditengerész életrajzok - Antos Haus vezértengernagy

Anton Johann Haus 1851-ben született az ausztriai Tolmeinben (ma Szlovénia, Tolmin). Német eredetű felmenői még Mária Terézia idején települtek erre a vidékre. Ö volt az osztrák–magyar haditengerészet első polgári származású parancsnoka, egyben Tegetthoff után a haditengerészet történetének második leghíresebb alakja. Haus, a haditengerésztisztek legtöbbjével ellentétben nem a Haditengerészeti Akadémiát végezte el, hanem a gimnázium nyolc osztályát, és érettségi után jelentkezett a haditengerészetbe 1869-ben. Szíve szerint ugyan egyetemre ment volna, mert a természettudomány vonzotta, de mivel apja halála után családja elszegényedett, saját lábára kellett állnia.

Két évnyi képzés után tengerészkadét lett, majd újabb két év elteltével 1873-ban megkapta tiszti (sorhajózászlósi) kinevezését. 1875-ben elvégezte a tüzértiszti tanfolyamot. 1882-ben sorhajóhadnaggyá léptették elő, 1883-ban pedig torpedótiszti tanfolyamot végzett. Az első önálló parancsnoki beosztását 1885-ben kapta a XVI számú torpedónaszádon. 1886 szeptemberében a Haditengerészeti Akadémia oktatója lett, 1891-ben megjelent óceanográfiáról írt könyve. 1887-ben feleségül vette unokatestvérét, Anna Trenzet. Négy fiuk közül kettő érte meg a felnőttkort. 1890-1892 között a SAIDA korvetten megkerülte a Földet az úton részt vevő kadétok felügyelő tanáraként. 1895-ben a TEGETTHOFF kazamatahajó első tisztje lett. 1897-ben kinevezték az ALPHA torpdó-iskolahajó parancsnokává. 1900-ban a DONAU fregatt parancsnokaként földkörüli útra indult, de 1901-ben Japánban át kellett vennie a távol-keleti vizekent tartózkodó MARIA THERESIA páncélos cirkáló parancsnokságát.

A Távol-Keletről való hazatérését követően a közös Hadügyminisztérium tengerészeti osztályán szolgált adminisztratív pozíciókban. 1905-ben ellentengernaggyá léptették elő. A haditengerészetért rajongó trónörökös, Ferenc Ferdinánd azt tervezte, hogy trónra léptét követően önálló Haditengerészeti Minisztériumot hoz létre, a közös minisztériumok számát négyre emelve. Reformjai első lépéseként 1912-ben sugallmazta a flottafelügyelői pozíció létrehozását. Háború esetén a flottafelügyelő vette volna át az operatív flotta parancsnokságát. A haditengerészet idős, és bizonyos pénzügyi manőverek miatt kompromittálódott parancsnoka, Rudolf von Montecuccoli tengernagy kénytelen volt jó képet vágni a dologhoz. Ferenc Ferdinánd kiszemeltje Haus altengernagy volt, akit végül 1912 júliusában neveztek ki flottafelügyelőnek. 1913 februárjában Montecuccoli nyugállományba vonult. Ferenc Ferdinánd azt szerette volna, hogy Haust csak a haditengerészet parancsnokává nevezzék ki, míg a tengerészeti osztály élére más jelöltje volt. Az uralkodó azonban keresztülhúzta a számítását, és a hagyományoknak megfelelően Haust a haditengerészet parancsnoka mellett a tengerészeti osztály főnökévé is kinevezte.

Haust kinevezése után 1913 májusában tengernaggyá léptették elő. Két fontos feladat várt rá: a második dreadnought-osztály költségeinek a megszavaztatása, valamint a hármas szövetség haditengerészeti egyezményének tető alá hozása. Az új csatahajók ügyében 1913 októberében sikerült a magyar politikusokkal megegyeznie, a 24.500 tonnás csatahajók költségeit a delegációk 1914 tavaszán fogadták el. A háború kitörése után az egész programot törölték. 1912 végén, a hármas szövetség megújításakor az olaszok felvetették egy haditengerészeti egyezmény megkötését. A tárgyalásokat 1913 nyarán Bécsben folytatták. Haus ezeken gyomorműtétje miatt nem tudott részt venni. Az egyezményben abban állapodtak meg, hogy egy nagy európai háború esetén az egyesített olasz – osztrák–magyar flotta támadó hadműveleteket hajt végre a francia flotta ellen. Haus 1913 decemberében egy svájci szállodában titokban találkozott az olasz haditengerészet vezérkari főnökével, Paolo Thaon di Revellel az egyezmény részleteit átbeszélni. Az egyesített flotta parancsnokának 1914-re Haust választották.

1914. augusztus 2-án Olaszország bejelentette semlegességét, így az osztrák–magyar haditengerészetnek egyedül kellett szembenéznie a jelentős túlerőben lévő francia flottával. Ebben a helyzetben csak a saját partok védelme jöhetett szóba. A németek augusztus eleje óta követelték, hogy az osztrák–magyar flotta, vagy egy része hajózzon át a török vizekre. Haus ezt határozottan visszautasította, rámutatva, hogy ebben az esetben Olaszország azonnal megtámadná a Monarchiát. Az Adriára behatoló franciák ellen sem futott ki, mivel a flottát érintetlenül meg akarta őrizni az olasz hadba lépés esetére. A nagy csatahajók bevetése tekintetében óvatos politikát folytatott, de olasz kollégája, Thaon di Revell is hasonló nézeteket képviselt.

1915. május 23-án bekövetkezett, amit Haus a háború kezdete óta várt: Olaszország hadat üzent a Monarchiának. Az előzetes terveknek megfelelően a hadüzenetet követően szinte a teljes osztrák–magyar flotta kifutott, Haus vezetésével, és 24-én hajnalban Anconát, valamint a keleti part közlekedési csomópontjait lőtte. A nyár során az olasz flotta megpróbálkozott dalmát szigetek elleni támadással, de miután osztrák–magyar és német tengeralattjárók elsüllyesztették két páncélos cirkálójukat, felhagytak ezzel. Ekkor lényegében patthelyzet alakult ki, a Monarchia flottája nem akarta elhagyni az Adriát, míg az antant nehéz egységei nem akartak bemenni oda. Az adriai háborút a továbbiakban a könnyű, gyors erők összecsapásai, valamint a tengeralattjáró-hadviselés jellemezte.

1916 májusában Haus megkapta az ekkor létesített vezértengernagyi (Großadmiral) rendfokozatot, rajta kívül ezt csak az uralkodóház egyes tagjai viselték. Az új uralkodó, IV. (I.) Károly trónra lépte után a hadvezetésben számos személycserét hajtott végre. Valószínűleg tervei közt szerepelt az idős és beteges Haus nyugdíjazása is. Erre azonban végül nem került sor. A Monarchiában Haus volt a németek által bevezetni kívánt korlátlan tengeralattjáró-hadviselés legnagyobb híve. 1917. január végén elkísérte Károlyt Plessbe, a németekkel erről folytatott tárgyalásokra. Itt végül Károly beleegyezett, hogy a Monarchia is csatlakozik a február 1-jével meghirdetett korlátlan tengeralattjáró-hadviseléshez. A polai flottabázisra való visszaútján Haus a fűtetlen vasúti kocsiban megfázott, és február elején zászlóshajóján, a VIRIBUS UNITIS-en tüdőgyulladásban elhunyt. Utóda Maximilian Njegovan tengernagy lett.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály