menu in

Magyarországon a belgrádi fegyverszünet aláírásától a békediktátum határozatait ellenőrző Szövetségközi Katonai Ellenőrző Bizottság létrejöttéig több katonai misszió teljesített szolgálatot, amelyek a fegyverszünetet és más megállapodásokat felügyelték, előkészítő tárgyalásokat folytattak és nagyhatalmi érdekeket képviseltek. Ezek közül az alábbi három volt a legfontosabb.

 

A Vix-misszió

 

Mivel a padovai fegyverszünet nem tartalmazott utalást arra vonatkozóan, hogy Magyarországnak milyen területeket kell kiürítenie a balkáni arcvonalon, a francia Franchet d’Esperay tábornok által vezetett balkáni francia haderő – szerb egységekkel kiegészülve – 1918. november elején továbbnyomult észak felé. Az életbevágó kérdések tisztázására Károlyi Mihály miniszterelnök vezetett delegációt Belgrádba, ahol november 13-án aláírták azt a dokumentumot, amely jelentős területek átadása mellett megszabta, hogy a magyar haderő hat gyalog- és két lovashadosztályból állhat, amelyeket csak a belrend fenntartására alkalmazhattak. A trianoni békediktátum aláírásáig ez volt a meghatározó alapdokumentum, amely mérvadó volt a haderő szervezéséhez, feladatainak meghatározásához.

A belgrádi konvenció ellenőrzésére, illetve egy francia hadosztály budapesti bevonulásának előkészítésére november végén Fernand Vix alezredes vezetésével antant misszió kezdte meg tevékenységét a magyar fővárosban. Bár Budapest francia megszállása elmaradt, a misszió maradt, hogy a fegyverszünet előírásainak tiszteletben tartását ellenőrizze. A misszió mérsékelt sikerrel járt: a szembenálló felek gyakran hágták át a szerződésben foglaltakat. A misszió vezetőjének nevét az általa a magyar kormánynak 1919. március 20-án átadott Vix-jegyzék tette ismertté.

 

           Fernand Vix alezredes, a francia katonai misszió parancsnoka a budai Várban, 1919. Őrségben francia szpáhi katonák.

Az olasz misszió

 

1919 elején Budapesten francia, Bécsben olasz katonai misszió működött. A két bizottság közötti összeköttetés fenntartására, valamint az olasz érdekek képviseletére az olaszok is delegáltak tagot a Vix alezredes által vezetett budapesti misszióba. Miután március végén a kommunista hatalomátvétellel szembeni tiltakozásul a Vix-misszió elhagyta Budapestet, május elejétől Magyarországon az olaszok képviselték az antant hatalmak és természetesen saját politikai és gazdasági érdekeiket.

A bécsi olasz misszió budapesti delegációja új parancsnoka, Guido Romanelli tüzér alezredes május 12-én érkezett a magyar fővárosba. Romanelli a budapesti olasz katonai bizottság vezetőjeként a magyarországi leszerelést, a fegyverszünet feltételeinek betartását ellenőrizte, egy olyan időszakban, amelyben a fegyverszüneti konvenció kereteit egyik szembenálló fél sem vette komolyan. Az olasz misszióvezető mandátuma sem volt egyértelmű, megbízatását nem a párizsi békekonferenciától, csak a bécsi olasz misszió vezetőjétől kapta. Mindenesetre az olasz jelenlét egyértelműen arra irányult, hogy stratégiai partnert keressenek Magyarországon a délszláv érdekekkel szemben.

Az olasz misszió vezetőjének legjelentősebb tette június végére tehető. 1919. június 24-én Lemberkovics Jenő százados felkelést szervezett a vörös hatalommal szemben. Az ellenforradalom a Ludovika Akadémia mellett különösen a Vilmos főherceg laktanya tisztjeire, valamint az Óbudán tartózkodó folyami monitorok és őrnaszádok tisztikarára számított. A nem kellően előkészített ellenforradalmi lázadást leverték, vezetőit elfogták, Lemberkovics századost kivégezték. A statáriális bíróság nyolc tisztet ítélt halálra, az akadémistákat pedig megtizedelés fenyegette. Romanelli június 26-án jegyzékben szólította fel Kun Bélát, hogy ne hajtsák végre az ítéleteket, mert a szövetséges hatalmak mindenkit személyesen felelősnek tekintenek, aki a figyelmeztetés ellenére járna el. Az Antantra való hivatkozás ugyan nem állta meg a helyét, de Romanelli célt ért. Rövid jegyzékváltás után a kommunista vezetés másnap visszavonta eredeti ítéletét, így megmentve a lázadás vezetőit és a ludovikásokat, akiket fiatal korukra hivatkozva elengedtek.

                                               Guido Romanelli alezredes, az olasz misszió vezetője

 

A Szövetségközi Katonai Bizottság, az Antant tábornoki missziója

 

Magyarország keleti fele és a főváros román megszállására válaszul az Antant bizottságot küldött Budapestre. A szövetséges hatalmak négy tábornokának vezetésével a missziónak az volt a feladata, hogy megpróbálják helyreállítani a rendet, és megakadályozzák, hogy a román csapatok kirabolják az országot. A négy tábornok Harry Hill Bandholtz (Amerikai Egyesült Államok), Reginald Gorton (Nagy-Britannia), Jean César Graziani (Franciaország) és Ernesto Mombelli (Olaszország) voltak. Augusztus 16-án Gheorghe Mărdărescu tábornok, a magyarországi román csapatok parancsnoka megkapta a misszió utasításait: azonnal szüntessék be a rekvirálást és szolgáltassák vissza tulajdonosaiknak az összes, jelenleg román kézben lévő magántulajdont; a román kormány szolgáltasson teljes listát valamennyi hadi-, vasúti és mezőgazdasági anyagról, élőállat-állományról vagy bármiféle tulajdonról, amelyet a román erők Magyarországról eltulajdonítottak. A felszólítás mérsékelt sikerrel járt, de a tábornokok jelenléte és tárgyalásai alapvetően hozzájárultak a helyzet megoldásához. A tábornoki misszió 1920 februárjában távozott az országból.

Harry Hill Bandholtz amerikai, Ernesto Mombelli olasz, Constantin Dumitrescu román, és Reginald Gorton angol tábornok (balról-jobbra)

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály