menu in

Október 6. - a tizenhárom aradi vértanú kivégzése

Az orosz-osztrák túlerő 1849 nyarán kétségessé tette a szabadságharc kimenetelét, mely a Temesvárnál elszenvedett augusztus 9-i vereség után végleg eldőlt. A vereséget Kossuth is elismerte, aki a Szemere Bertalan vezette kormánnyal együtt lemondott és elhagyta az országot. Ezt követően minden hatalom Görgei Artúrra szállt, aki bár emberfeletti elszántsággal igyekezett ellátni a vállalt és rábízott feladatot, ugyanakkor felmérve a kialakult és visszafordíthatatlan helyzetet, a kapituláció kérdését a haditanács elé vitte, mely egyhangú döntést hozott. 1849. augusztus 13-án Görgei Rüdiger cári tábornok előtt letette a fegyvert Világosnál. A magyar erők Görgei parancsára sorra adták meg magukat, utoljára a Klapka György vezette Komárom kapitulált október 2-án.

A szabadságharcot véres megtorlás követte, ugyanakkor az első halálos ítéleteket már a kapituláció előtt végrehajtották. A rögtönítélő eljárással kivégzettek száma Haynau fővezéri kinevezése után sokasodott meg.
Az osztrák minisztertanács 1849 augusztusában a szigorú megtorlás mellett döntött, melynek legnagyobb hulláma október 6-án következett be. Pesten ekkor végezték ki az 1849 januárjában letartóztatott és azt követően Olmützben raboskodó gróf Batthyány Lajost, Magyarország első miniszterelnökét, Aradon pedig a honvédség tizenhárom tisztjét.

Batthyány kivégzése előtt, egy, a felesége által becsempészett tőrrel nyakon szúrta magát, és bár a súlyos vérveszteség ellenére életben maradt, a kötél általi halálos ítéletet golyó általi halálra változtatták.

Az aradi törvényszék 1849. szeptember 26-án ítélte halálra Lázár Vilmos ezredest, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József, Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knezic Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János és Vécsey Károly tábornokokat. Kiss, Schweidel, Dessewffy és Lázár ítéletét golyó általi halálra változtatták. Őket az aradi vár északi sáncában lőtték agyon 1849. október 6-a hajnalán. Kilenc társukat ugyanazon a napon, a vártól délre felállított bitófákra akasztották fel.

Aradon 1850 februárjáig még három másik tisztet végeztek ki. Ormai Norbert ezredesen 1849. augusztus 22-én hajtották végre a kötél általi halálos ítéletet, Kazinczy Lajos ezredest (Kazinczy Ferenc fiát) október 25-én lőtték agyon, Ludwig Hauk alezredest pedig 1850. február 19-én akasztották fel. Lenkey Jánost szintén az aradi törvényszék ítélte halálra, ő azonban a kivégzése előtt, 1850. február 9-én a várbörtönben elhunyt.

A szabadságharc leverését követő megtorlás során 500 halálos ítéletet hoztak, melyből 144-et hajtottak végre. Körülbelül 1200 elítéltet zártak börtönbe és 40-50 ezer volt magyar honvédet soroztak be a császári seregbe.
A megtorlási hullám csak 1850 júliusától mérséklődött, az utolsó elítéltek pedig 1859-ben, tíz évvel a szabadságharc leverése után szabadultak.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály